Mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van je eigen huis. Deze woning is bedoeld voor degene die je verzorgt. Maar je kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont degene die je verzorgt in het bijbehorende huis.

Je kunt een kant-en-klare mantelzorgwoning in je tuin laten plaatsen of hiervoor een aanbouw aan je huis laten bouwen. Ook kun je een bestaand bouwwerk bij je huis, bijvoorbeeld een garage, om laten bouwen tot mantelzorgwoning. Gaat je naaste verhuizen naar een verpleeghuis, of komt je naaste te overlijden, dan moet de mantelzorgwoning weer verwijderd worden óf de keuken, badkamer dan wel toilet moeten eruit.

Voorwaarden

De woning mag vergunningvrij op het achtererf én als je dan nog voldoende plek hebt (dit is een maximum percentage van je achtererf). Ook mag je een bestaand bijgebouw ombouwen tot mantelzorgwoning. In het buitengebied zijn extra mogelijkheden als het achtererf al maximaal bebouwd is. Je mag dan alleen voor mantelzorgwonen nog een unit plaatsen dat verplaatsbaar is en na afloop ook in zijn geheel weer verwijderd wordt. De unit mag maximaal 100 m2 zijn, bovenop de maximaal toelaatbare bebouwing.

Je moet voldoen aan het Bouwbesluit, waarin eisen staan over bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid, milieu en isolatie. Een aannemer weet hier alles van, maar je kunt de eisen ook zelf nalezen in het Bouwbesluit 2012. Wonen voor mantelzorg is geregeld in het Besluit Omgevingsrecht 2014. Vanaf 1 juli 2022 wordt dit Besluit opgenomen in de Omgevingswet. Gemeenten blijven ook na juli 2022 de verplichting houden om de vergunningvrije mantelzorgwoning te regelen. Het plaatsen van een mantelzorgwoning is dus na juli 2022 nog altijd mogelijk.

Conclusie

Bij een mantelzorgwoning komen dus meerdere dingen kijken. Het is goed om dit te overwegen, voordat het hele proces in gang wordt gezet. Overleg daarom ook goed met de mensen van dit plan en de verzekeraars. Naast een mantelzorgwoning kan je uiteraard ook kiezen voor een seniorenwoning bouwen.